Over Meedoenhelpt.nl

Meedoenhelpt.nl is het online winkelcentrum die zich inzet voor financiële ondersteuning aan het verenigingsleven in Nederland. Dit wordt mogelijk gemaakt door het promoten van producten en acties van aangesloten webshops, die het verenigingsleven een warm hart toedragen.

Meedoenhelpt.nl heeft meer dan 1 miljoen producten in haar assortiment. Voor elk verkocht product ontvangt de vereniging een provisie.

Hoe werkt het?

Aanbieders, die zich hebben aangesloten bij Meedoenhelpt.nl, presenteren hun producten via de webshop van Meedoenhelpt.nl. De verenigingen maken kenbaar aan hun leden en aanhang dat zij aangesloten zijn bij Meedoenhelpt.nl. Voor de verkochte producten ontvangt de vereniging, onder wiens naam het product is verkocht, een provisie.

Voor de leden

Als je de eerste keer op de site van Meedoenhelpt.nl komt, kan je jouw favoriete vereniging kiezen. Je kunt altijd wisselen als je later een andere vereniging wilt steunen. Als je een volgende keer op de site komt blijft de vereniging, die jij steunt staan en is het niet nodig om opnieuw een vereniging te kiezen.

De webshop van Meedoenhelpt.nl heeft een uitgebreid assortiment. Meedoenhelpt.nl wil een zo breed mogelijk assortiment kunnen aanbieden op elk gebied. De prijsklassen kunnen variëren van prijsvechters tot exclusieve producten. Op deze manier streven we er na dat iedereen, die via internet haar aankopen wil doen, het product kan vinden in de webshop van Meedoenhelpt.nl. Als je een product hebt gevonden dat je wilt bestellen, wordt je doorgelinkt naar de webshop van de aanbieder, waar je verder jouw bestelling kunt afronden.

De verkoopprijzen in de webshop van Meedoenhelpt.nl zijn gelijk aan de verkoopprijzen, die je betaald als je direct naar de website gaat van de aanbieder. Door via Meedoenhelpt.nl te bestellen zal jouw vereniging een provisie ontvangen. Ook over de producten, die je aanvullend op de website van de aanbieder hebt besteld, zal jouw vereniging een provisie ontvangen. Bij elk product staat vermeld wat de vereniging ontvangt aan provisie. Je kunt ook via Meedoenhelpt.nl direct naar de webshop van de aanbieder. Ook dan zal van elke bestelling, die je plaatst, de vereniging een provisie ontvangen.

Voor de vereniging

Je kunt jouw vereniging eenvoudig aanmelden via het online-inschrijfformulier. Als alle gegevens juist zijn zal de vereniging worden opgenomen. Hierna kunnen de leden via de Meedoenhelpt.nl -webshop producten bestellen en wordt de provisie automatisch op de rekening van jouw vereniging gestort. Je maakt geen extra kosten.

Elke vereniging krijgt een persoonlijke inlogpagina. Hierop kan de vereniging zien hoeveel provisie het heeft verdiend. Op de persoonlijke inlogpagina staat tevens promotiemateriaal beschikbaar, die de vereniging kan gebruiken om Meedoenhelpt.nl onder de aandacht te brengen van haar leden, supporters en overige aanhang.

In 2016 is ca. 75% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder een frequente e-shopper met een gemiddelde jaarbesteding van ca € 290,00. De gemiddelde provisie die een vereniging via Meedoenhelpt.nl ontvangt is ca. 6,5%. Als met deze cijfers wordt gerekend wat de gemiddelde opbrengst is voor een vereniging per lid zal dit ongeveer tussen €7,00 en €14,00 zijn. Hierbij is de ondergrens bepaald door de uitkomst met 50% te corrigeren.

Met andere woorden: Een vereniging met 100 leden zal jaarlijks een provisie ontvangen van tussen de €700 en €1.400 en dat is toch mooi meegenomen voor een vereniging.