Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Meedoenhelpt.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, de inhoud van de site en de berekende provisie. Meedoenhelpt.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, gegevens op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Meedoenhelpt.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van producten van de aangesloten webshops. Wanneer een gebruiker van deze site heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de gebruiker deze direct bij de betreffende shop. Meedoenhelpt.nl is daarom niet aansprakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de bestelling en voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Meedoenhelpt.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Meedoenhelpt.nl. De website van Meedoenhelpt.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Meedoenhelpt.nl, zulks ter beoordeling van Meedoenhelpt.nl.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Meedoenhelpt.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.